Stacks Image 42

Stacks Image 44


Bezoek ook de Nieuws pagina voor het artikel over Anneke in "De Bode"

Welkom op de website van Zeeuws Licht. Ik nodig u van harte uit de website te bekijken.
Anneke Duvekot-Bimmel, ritueelbegeleider.Ik wens je licht!
Van binnenuit bij alles wat je moet beslissen
bij alles waar je naar moet gissen
en bij alles wat je zeker weet.

Ik wens je licht!
van bovenaf, van binnenuit
bij elke reden tot verblijden
bij alle menselijke lijden,
bij elke hoop, elke verwachting
bij alles wat je overkomt.

Ik wens je licht!
Want licht geeft hoop en hoop geeft kracht,
voor leven, beleven en overleven.
En licht geeft zicht!
Inzicht èn uitzicht zal het geven:
zo komt een mens tot leven!

Bron: onbekend
Stacks Image 175Stacks Image 154
Stacks Image 156

Aangesloten bij de Landelijke
Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders

Opgeleid aan Het Moment HBO-opleidingsinstituut voor ritueelbegeleiders